هدف تیله

هدف تیله این هست که تمام بچه ها تو این دنیای کم تحرک امروزی و تو هر شرایطی با حداقل امکانات، هم فعالیت بدنی مستمر و مداوم داشته باشند و هم اینکه به فعالیت و تحرک عادت کنند تا جزیی از زندگی شون بشه تا به خوبی رشد کنن و نوجوانی و جوانی و بزرگسالی مطلوبی داشته باشند . همه برنامه های ما بر پایه یادگیری، فعالیت بدنی و تفریح و خوش گذراندن هست . یکی از برنامه های مهم ما، عادت دادن کودکان به انجام تمرینات کششی و تنفسی یوگا در کنار تمامی فعالیت های روزانه، سایز ورزشها و تمرینات بدنی هست، برای اینکه هدف یوگا هماهنگی در تمام بدن، شناخت خود واقعی و آگاهی از وحدت تمام جهان و در نهایت مشارکت در ساختن دنیایی پر از صلح و آرامش است . ایده آل ما داشتن بدنی سلامت با قدرتی مطلوب، حواسی تحت کنترل کامل، ذهنی منظم، شفاف و آرام ، عقلی به اندازه تیز ، اراده ای به اندازه فولاد قوی و پایدار، قلبی مملو از عشق و دلسوزی بی قید و شرط ، یک روح به پاکی بلور و زندگی ای پر از آرامش و نشاط است . یوگا و فعالیت بدنی، جسمی آسوده، ذهنی آرام و زندگی مفید به کودکانمان می دهد پس می خواهیم یاد بگیریم؛ فعال باشیم و کلی خوش بگذرونیم

تیم تیله تحت نظر مربیان حرفه ایِ حوزه ی ورزش کودکان فعالیت میکند